2018【STREAM 2018 暑期樂繽紛】 21/5/2018(星期一)開始報名

with No Comments

暑期是學生和年輕人歡愉放鬆的日子,開拓探索的好機會。對於我們的孩子,發展多元智能是重要的課題,是發掘他們潛能,造就未來成就的重要台階。故此,協會為他們設計有趣味,又有意思,更能開展能力的活動。請讓他們一起來參與,進行另類學習,並享受豐盛的夏日。歡迎大家一起開心參與 ! 21/5/2018(星期一)開始接受報名。

S001 「沿途同行」家長支援及教育系列 新會員支援服務

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1qvIs9HrJIFqOMG0E5ro4p09tYQF5T4kmA_4aw4bDGfU/viewform?edit_requested=true

S002海外升學講座

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1Sm-hIMB4sNGzy3BEhZt4b3wIilvb-Iv-imrDQHzl2n4/viewform?edit_requested=true

S003職業導向講座

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1n7oKIB_L-uWIcWViT6sC4MlCVf3t4rkZL1B2GPQX6vI/viewform?edit_requested=true

S004 生活與科學

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1iikbRZWYNkNl8Ol0kfJgiCKni_MsCrhybPbcMK9zOfY/viewform?edit_requested=true

S005 認識學障聚一聚

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1Nfm7b7Iiu8WBhLNF5yev7XDoOPeSOgOK5NYLAXPiRkU/viewform?edit_requested=true

S006 學習靜觀Mindfullness

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1cdhlC08H0_H9hZ5raY6ZVd4c7NxxPklETJtK1wT0A4M/viewform?edit_requested=true

S007 同心童行親子平衡小組(與香港理工大學學生會香港基督教青年會專上學生聯會會員合辦)

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1sI8nKXKLjCq9Nv3wm4geyMij1mud80taeZ6TFJ_bAq0/viewform?edit_requested=true

T001 科學初探班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/10D4WR-rC_oBzWAj04tFJVoDFeGAVlqC_3BPHJZ9lw54/viewform?edit_requested=true

T002 科創工作坊

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1RsHxPPnZNPvNQH9zJey2XhZomTtV_v8S9M-onuY1OVg/viewform?edit_requested=true

T003 無人機航拍班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1dLrZOSGtfv5-DIN0rlbPE8QHrAGH4SWDE_F5XLsb_eI/viewform?edit_requested=true

T004 3D打印初探

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1z3jFlDes6XTFJrbEp967YBtJ4td20XFG38cGGcoJm3Y/viewform?edit_requested=true

R001 親子中文繪本班– 奇趣書中尋系列

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1ISqO16Y6fdvzIegAE8As5BFzvJNx6I5dzkP1NC9z-YE/viewform?edit_requested=true

R002 轉角遇到字– 奇趣書中尋系列

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1aUhR4o1AWW7MUCwlfu-l4l_5zELP5vm9ohkzAuRR0PE/viewform?edit_requested=true

R003 轉角遇到字 — 奇趣書中尋系列(親子)

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/166Tqk5soSqcFK7UTWH4k4baU2CVrPjGEmHT8yR9kBVM/viewform?edit_requested=true

R004創意記憶學習班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1qAxblBM0xe3gCbzx75P7v5oHensxwHa_alzshHQZOBw/viewform?edit_requested=true

R005快趣英文班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1xFsLSerVvYa5ADumGvLCqSfsTAtBKNhOPv4xai6ABLg/viewform?edit_requested=true

R006 山道行

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1GHWeCR-sM4Q_5F8tv9R5NcNwaEsQxY6gz14LVzS5OdE/viewform?edit_requested=true

R007 獨木舟1-3星

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/17Wf7OV0I0gbmazFx9ifD0IA03uxxP7MeOLx3lw94mkI/viewform?edit_requested=true

R008 暑期放電CAMP

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1eMRJG-aq7nmcZp7usWlIuqYt56DMaiDNqPN5ctIgvhk/viewform?edit_requested=true

R009 體操班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1NLHiF7Qo10o9T_7uHn04TTNhjJnd9vai-diXW3Pz0Ds/viewform?edit_requested=true

R010 羽毛球班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1aTcS0wI9oLgOlzyF3bqWGWHxcdIEJM-YCnMyehPgW_w/viewform?edit_requested=true

R011 愉快足球學習計劃暨家長分享小組

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1AQlWYvEPZXQP51NoiqAA3KwNu-VtoZFy7lWnWSfhOfs/viewform?edit_requested=true

R012 體適能班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1aX0sLP8erwsfcSqsfWMHHxxVSeI1X6vMFsV5wt_H2d4/viewform?edit_requested=true

R013 親子糕餅製作

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1FQS9ms9M1BIDxCHeoO-7OTQYo6_2Wf0hvUHt811eUDA/viewform?edit_requested=true

R014 親子烹飪班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1RXmrFms9VqOFNoUIPBSsRSUHTnGWRQ_-KAEdNJDWfXU/viewform?edit_requested=true

R015 手繩編織班(初)

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1dq3rLLuvdD5F9iyU18TZcpo39hVmj9yl8z8vE4oeKiU/viewform?edit_requested=true

R016 手繩編織班(高)

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1pht7-u9B5uGd6HGveT6DJfeUA6MzNaU6xWBJCHnvqVE/viewform?edit_requested=true

E001 射擊Rifle shooting

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1pp5C7CTrGr_VJJIj8fTeyBcTf6Etx4SUq5L5gZM5RcI/viewform?edit_requested=true

A001 Art Farm視覺創意畫班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1wYXV1_bWbtTHSrxHFGV-QvxwsgpRYvvxkRm9Mz3AHlg/viewform?edit_requested=true

A002 暑假話劇班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1EdLf7xF9q-QFmLe-U8F2ND857AX_vHBWCkEcUZ3fpiY/viewform?edit_requested=true

A003 小提琴班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/15v2Y9jXV_DlditlJf3trgrRLa2n3MgV6yDwQIHnkbaQ/viewform?edit_requested=true

A004 黏土創作

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1x401tMNs-Up4peKdnkiANv8D4GqPtj_YfDSUUaio5-4/viewform?edit_requested=true

A005 繪畫班-漫畫班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1zy1MfogHaWa4kCP7EdYK7aTzaFV8bYGtrTJwROOyru4/viewform?edit_requested=true

A006 氣球藝術

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/16xIupQldv-Cfiv-YscYEoQwt3fIemv0dKCWYAJ0HLKU/viewform?edit_requested=true

M001 活學數學親子班

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1sJ_qOFeUAd_Yftf8Sur6KwMAuefaIbMRTf1YIxgxfFU/viewform?edit_requested=true

M002 數學班家長工作坊-孩子學習數學,家長可以做什麼?

報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/1fLChPCUgB9vfBA3g6d4HmMEonl9w9oibOzul8OLbnKI/viewform?edit_requested=true

註: 如須資助,可填寫資助活動申請信。本會對所有申請保留最終的審批決定權。

按此開啟資助活動申請信範本

Leave a Reply